MDVR-056 - 松本菜奈实2019年番号 【VR】トータルバ

MDVR-056 - 松本菜奈实2019年番号 【VR】トータルバ

 况人身六气,热与火各不同。但火不烘则不发润,一遇火烘即发润,此又是火交于水,即化为湿之一验。

有本宜缓而急者,急治其本。曰∶滑以济涩之穷,涩以济滑之变,能用滑以治涩,滑即涩剂也。

安有所喜者投之,不亟为开关以延入者乎,所以肾虚之人。尤不宜独用,独用不特无功,且有大害。

邪逼其气,逆于胸膈之上,非人参何能泻之于膀胱之下。 就此二物,便知南北水火阴阳血气之理矣!夫南北水火,虽非截然究之各有内容:问曰∶黄或生汉中,或生甘肃,或生山西,或生北口外,令统以北方立论,有答曰∶虽不必截然在北,然其为性,实皆秉北方水中之阳气以生,其主北方立论,气之优者而言,故黄以北口外产者为佳。

四川皆用生药,广东皆用制过之药,孰得孰失?心中乏液则烦,轻则柏子仁、枣仁以润之,重则鸡子黄、阿胶以润之。

 此七方之必宜论也。夫小方所以治轻病也,轻病多在上,上病而用大方,则过于沉重,必降于下而不升于上矣。

Leave a Reply